Ochrana údajů

Provedením objednávky kupující  vyjadřuje   souhlas  se zpracováním svých uvedených  osobních údajů pro  vyřízení objednávky a pro  obchodní a marketingové účely  eShopu  Gustini.cz na  dobu nerčitou. Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu  příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím.  Prodávající se zavazuje, že sdělené osobní údaje  za žádným účelem neposkytne třetí straně. Prodávající využije sdělené údaje  jen pro zasílání obchodních sdělení a novinek na našem webu. Kupující souhlasí, aby na jeho adresu byly zasílány e-maily s obchodním  sdělením.

Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má  právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, má právo na přístup ke sděleným údajům, má  právo na  informaci o jejich případném zpracovateli a zdroji a další práva dle citovaného zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud nechcete, aby Vaše osobní data byla registrována v naší databázi, zašlete nám písemně sdělení.